Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws


Terug naar overzicht

25-03-2019

Reactie van de minister op 3e evaluatie WMO

De minister heeft eind januari gereageerd op het derde evaluatierapport van de WMO. De minister geeft o.a. goed naar niet-WMO onderzoek te willen kijken. Vooralsnog zijn de sociale en gedragswetenschappen hier niet bij betrokken.

 Reactie_op_het_derde_evaluatierapport_wet_medisch-wetenschappelijk_onderpdf


Terug naar overzicht